11 Mayıs 2012 Cuma

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA FEN ve DOĞA ETKİNLİKLERİ


Fen ve doğa etkinlikleri çocukların gelişimlerini, davranışlarını etkiler. İlgi alanlarını genişletir. Çocukların problem çözme ve düşünme yeteneklerini geliştirir. 

A- Okul Öncesi Eğitimde Fen ve Doğa Etkinliklerinin Önemi

Fen ve doğa etkinlikleri, çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinlerdir. Bu etkinlikler çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını ortaya koymalarına ve kavram gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Çocuklar çevrelerinde gördükleri obje ve olaylara karşı meraklıdırlar. Bu meraklarını canlı tutmak için onları harekete geçirecek, ilgilerini çekecek fen etkinlikleri planlanmalıdır. 

Okul öncesi dönemde çocuklar iki yolla bilgi toplarlar. Birincisi kendi deneyimleri ile bilgi toplamak, ikincisi ise öğretmene soru sormaktır. Çocuklar sürekli soru sorarak, cevap bulmaya çalışırlar. Onların bu merakları gelecekteki fen ve matematik kavramlarının temelini oluşturacağı için, çocukların sorularına cevap verilerek desteklenmelidir. Çocukların bilgi toplama yollarından diğeri olan kendi deneyimlerini kullanma, en çok tercih ettikleri yöntemdir. Çocuklar için “ben bu konuyu biliyorum çünkü onu gördüm yada yaptım” şeklinde konuşmak çok daha önemlidir. Bu nedenle öğretmen, özellikle fen etkinliklerinde çocukların hepsine çeşitli durumlarla ilgili, deneme-yanılma, gözlem yapma, araştırma ve inceleme fırsatları vermelidir. 

Bu etkinlikler çocukların;

- Bilimsel düşünmelerini

- Yaparak yaşayarak öğrenmelerini

- Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini

- Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını

- Neden-Sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini 

- Günlük yaşamda kullandıkları araç-gereç ve malzemeleri tanımalarını 

- Kavram gelişimlerini

- Akıl yürütme becerilerini ve dil gelişimlerini

- Yeni fikirler üretebilmelerini 

- Yaratıcı düşünme becerilerini

- Kendilerine güven duymalarını

- Psikomotor becerilerini

- Nesnelerin benzerliklerini, farklılıkları

- Grup etkinliklerine daha istekli katılmalarını

- Grup içerisinde yardımlaşma, paylaşma, iş birliği gibi sosyal davranışları 

- Kendi becerilerini tanımalarını

- Gelecekteki eğitim dönemi için gerekli olan temel fen bilgisi kavramlarını, geliştirmelerini sağlar. 


B. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanabilecek Fen ve Doğa Etkinlerinin Çeşitleri

Fen ve doğa etkinlikleri sırasında yapılabilecek aktiviteler; Deney yapma, hayvan besleme, bitki yetiştirme, inceleme gezileri sınıfa konuk çağırma ve fen ve doğa köşesinde bulunan materyallerle yapılan diğer çalışmalardır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder